Γεωγραφία

Η κατανομή του πληθυσμού της Γης

Ο πληθυσμός δεν κατανέμεται εξίσου σε όλη την επιφάνεια της Γης. Ορισμένες περιοχές είναι πυκνοκατοικημένες, άλλες αραιοκατοικημένες και άλλες σχεδόν ακατοίκητες. Αυτό συμβαίνει, επειδή όλες οι περιοχές της Γης δεν είναι κατάλληλες για να ζουν σε αυτές οι άνθρωποι.
Πατώντας πάνω στην εικόνα μπορείτε να δείτε πώς κατανέμεται ο πληθυσμός της Γης. 
 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2820,10636/extras/gstd18_globe-katanomi/index.html

 
Πηγή: Ψηφιακό σχολείο (Διαδραστικά σχολικά βιβλία)


Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων

Η ιστορία του ανθρώπου συμβαδίζει με την ιστορία του νερού. Ο άνθρωπος επιδιώκει να ζει κοντά σε περιοχές που διαθέτουν νερό. Το σύνολο των περιοχών γλυκού νερού, όπως είναι οι ποταμοί και οι λίμνες αποτελούν το υδρογραφικό δίκτυο, το οποίο εξυπηρετεί την ύδρευση, την άρδευση και τις ανάγκες του ανθρώπου για μετακινήσεις, ψυχαγωγία

Παρακολουθήστε το βίντεο για το νερό

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10630/extras/gstd15_nero/index.html

 Πηγή: Ψηφιακό σχολείο (Διαδραστικά σχολικά βιβλία)

Βουνά, Λίμνες, Ποτάμια
Της Αυστραλίας από τη Μαριλένα


Της Αμερικής από τη Μάρω και την Ευγενία 
Ο χάρτης θα σας οδηγήσει σε εφαρμογή από το ψηφιακό σχολείο και θα γνωρίσετε οροσειρές και πεδιάδες που υπάρχουν στον κόσμο


http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10628/extras/gstd13_map-mount-pediades/index.html


Περιηγηθείτε στο χάρτη και γνωρίστε λίμνες και ποτάμια του κόσμου από εφαρμογή του ψηφιακού σχολέιου
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10629/extras/gstd14_world_rivers/index.html

Δείτε στο γράφημα του ψηφιακού σχολείου το μήκος μεγάλων ποταμών της Γης και την έκταση αντίστοιχων λιμνών
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10629/extras/gstd14_biggest_lakes/RiversAndLakes.html
 


Η ατμόσφαιρα
Η Γη στο συνεχές και ατελείωτο ταξίδι της προστατεύεται από μια αέρια ασπίδα που λέγεται ατμόσφαιρα 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10635/extras/gstd09_atmosfaira/index.html
 Πηγή: Ψηφιακό σχολείο (Διαδραστικά σχολικά βιβλία)

Η ατμόσφαιρα περιέχει πολλά αέρια
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10635/extras/gstd09_atmosfaira_aeria/index.html
  Πηγή: Ψηφιακό σχολείο (Διαδραστικά σχολικά βιβλία)
Όταν οι ακτίνες του Ήλιου φτάνουν στην ατμόσφαιρα, άλλες βρίσκουν εμπόδιο στα αέρια της ατμόσφαιρας και γυρίζουν πίσω στο διάστημα, άλλες απορροφώνται και άλλες φτάνουν στην επιφάνεια της Γης. Από αυτές, που φτάνουν στη γήινη επιφάνεια, μερικές απορροφώνται από τη Γη και τη θερμαίνουν, ενώ οι υπόλοιπες επιστρέφουν στο διάστημα. Κατά την επιστροφή τους ένα μέρος εγκλωβίζεται από τα αέρια της ατμόσφαιρας, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφει στο διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται η θερμοκρασία που διατηρεί τη ζωή στον πλανήτη. Μερικές από τις ανθρώπινες ενέργειες (παραγωγή καυσαερίων από τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα κ.ά.) αυξάνουν την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται περισσότερες ηλιακές ακτίνες και να αυξάνεται η θερμοκρασία στη Γη. Το διοξείδιο του άνθρακα γίνεται ένα «σύννεφο», που δεν αφήνει τη θερμοκρασία να διαφύγει και έτσι προκαλείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Tο σχήμα και οι κινήσεις της Γης

Η Γη μας είναι ένα ουράνιο σώμα. Έχει σχήμα σχεδόν σφαιρικό, ελαφρά συμπιεσμένο στις κορυφές και διογκωμένο στη μέση. Το σχήμα αυτό λέγεται γεωειδές

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2818,10619/extras/gstd01_earth/index.html

Πηγή: Ψηφιακό σχολείο (Διαδραστικά σχολικά βιβλία)


Οι κινήσεις της Γης

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2818,10619/extras/gstd01_earth-moves/index.html
 Πηγή: Ψηφιακό σχολείο (Διαδραστικά σχολικά βιβλία)


Το ηλιακό μας σύστημα
Οι πλανήτες και το ηλιακό μας σύστημα 

  • Ο Ήλιος είναι αυτόφωτο σώμα, έχει δηλαδή δικό του φως και θερμότητα και λέγεται αστέρας.
  • Τα οκτώ ουράνια σώματα, που κινούνται γύρω από τον Ήλιο, λέγονται πλανήτες.
  • Οι πλανήτες δεν έχουν δικό τους φως. Δέχονται φως και θερμότητα από τον Ήλιο, είναι δηλαδή ετερόφωτα σώματα.
  • Γύρω από ορισμένους πλανήτες περιφέρονται άλλα ουράνια σώματα, οι δορυφόροι. Ο μοναδικός δορυφόρος της Γης είναι η Σελήνη

  • Στις 21 Ιουλίου 1969  οι αστροναύτες Άρμστρονγκ και Ώλντριν περπάτησαν στο έδαφος της Σελήνης. Στο σημείο που πάτησαν για πρώτη φορά έστησαν μια πινακίδα που έγραφε: «ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΕΚ ΜΕΡΟYΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ».Πηγή: Ψηφιακό σχολείο (Διαδραστικά σχολικά βιβλία)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου